30 Mayıs 2014 Cuma

*out of comfort zone*

Bugün anlatmak istediğim koleksiyon hikayesi, kendi hayatımla derinden bağlantısı olan bir konu üzerine; yeni başlangıçların bir önceki aşamasında baş döndürücü boyutlarda kaygı karşımıza çıkar. Kaygının olumsuz etkileriyle mücadele dahi edemeyecek hale gelmişken okuduğum Rollo May'in 'Yaratma Cesareti' ve aşağıdaki satırlar bu büyüme / hayatın daha kolay olduğu bölgeden çıkış hikayesine ilham verdi: "Her genç Telemachus, kendi geleceğini seçmesi gerektiğinde ve kendi yerini bir kentin parçası olarak bulmak zorunda kaldığında kendini zamanın yamacında duruyor hissetmiştir. Kaskatı gerçeğin 'artık eve dönemezsin' olduğunun farkına varmıştır."
Today's collection story is based on the current period of my life. It's the former step before crucial changes and beginnings, which mainly consist of anxiety. When I wasn't capable of dealing with it and its negative effects in my life (like depression), Rollo May's 'Courage to Create' and these lines inspired me for this story of growing up / leaving the comfort zone: "Every young Telemachus feels her/himself standing on the hillside of time, when they need to shape their future and find their own places as a part of a city. They understand that the truth is 'you can't return to home anymore'."

2 Mayıs 2014 Cuma

Mayıs'a Dair / Thoughts on May

Etrafımda gördüğüm kadarıyla Mayıs hemen herkesin sevdiği, heyecan verici bir ay. Son yılların etkisiyle zihnimde Mayıs'a dair pozitif bir imaj şekillendirdiğimi söylemem mümkün. İnsan, kendini üzen / yoran faktörleri hafife alıp kapıldığı rüzgarda dengesini kurduğu sürece mutluluk aslında çok yakında. Sadece bunu tatile yakınken / tatildeyken anlamak ve akılda tutmak daha kolay.
According to most of people I know, May is a promising month. With last couple years I also have a positive image for May in my mind. When people care less about what makes them anxious or depressed and keeps a balance despite & with the help of the wind you've been caught to, happiness is nearby. Just realizing and reminding yourself this fact is easier in these kind of days.

H&M atlet ve şort / top and shorts, Heartware kolye / necklace.