31 Ağustos 2013 Cumartesi

Sokak Ruhu / Street Spirit

Tüm şehirler hiç susmadan hikayelerini anlatır, farklı farklı yollar kullanarak; tarihi eserleri, müzeleri, insanları veya sokakları aracılığıyla. Seyahat ederken keşfetmek istediğim bir şehrin mutlaka modern sanat müzesini ve yolumu kaybedene dek sokaklarını gezerim. Çünkü bu iki unsuru bir mekanın şu anını, günlük hayatını anlatan ve hatta geleceğine dair ipuçları veren birer araç gibi görüyorum. Özellikle sokaklara yoğunlaşacak olursak, tanıyanlar bilir, sokak sanatına çok ilgi duyarım; bir posta kutusu, bir elektrik direği veya terkedilmiş bir duvar üstünde bir yazı - minik de olsa bir çizim - bir graffiti görmek için gözümü dört açarım. 
All cities tell their stories non-stop, in many different ways; through their historical places, museums, people or streets. During my travels, I always visit the modern art museum of the city that I'm discovering and always spend a lot of time on the streets until I get lost because for me these are the best mediums to learn about a city's current moment, daily life and even it's future. If I should focus on the streets especially, I'm really into street art and I always watch out for a few words - a drawing, even it's tiny - a graffiti on a mail box, power pole or abandoned wall.

"Street culture leads, fashion follows." (Sokak kültürü öncülük, moda takip eder.) - Nadja Bender
"Street culture is an outlet for expression. You have television, film, photography, fashion.. then you have the street. It's the most powerful form of expression because it's not manipulated by critics or the goverment." (Sokak kültürü bir ifade biçimidir. Televizyon, sinema, fotoğrafçılık ve modanın ardından sokağa geçersin. Eleştiriler veya hükümet tarafından kontrol edilmediği / etki altına alınmadığı için ifade biçimlerinin en güçlüsüdür.) - Alana Bunte

Editorials: i - D Magazine #326 "Street Spirit" & "Express Yourself"